حساب های IPA

Henk Jan Dalewijk خزانه دار فعلی IPA است. او بر خزانه‌داری، سرمایه‌گذاری و بودجه IPA نظارت می‌کند که از نزدیک با کمیته بودجه و مالی همکاری می‌کند. و همچنین به عنوان کمیته سرمایه گذاری و نظارت.

لینک های زیر یک سند pdf را برای شما باز می کند تا گزارش سالانه و حساب های معتمدین را به صورت قابل چاپ مشاهده کنید. لطفاً برای بررسی کلی هزینه‌ها، درآمد و دارایی‌های ما اینجا کلیک کنید تا شما را به سایت کمیسیون خیریه ببرم.