فیلم های

در کنفرانس 2015 که در رم برگزار شد، آدرس‌های کوتاه زیر به دوربین ضبط شد: روانکاوی در جهان- تلاقی بین فرهنگ ها که به ارتباط متقابل بین روانکاوی و فرهنگ های مختلف می پردازد. مصاحبه ها با استفانو بولونینی، لورنا پرتا، سودیر کاکار، فخری دیویدز، لین تائو و جلیل بنانی انجام شده است.

گزارش کامل کنفرانس را می توانید مطالعه کنید
اینجا.