از پنج نمودار تشکیل شده است که منبع دائمی اطلاعات و مطالب مکمل را برای مطالعه زندگی ، کار و جنبش روانکاوی فروید فراهم می کند. تصاویر جالب و خلالهای پوشیده از فروید Folder برای مشاوره یک نگاه تصور شده است.

موجود در انگلیسی، اسپانیایی و پرتغالی - http://thefreudfolder.com/

برای چاپ شده انگلیسی نسخه ارسال یک ایمیل به - [ایمیل محافظت شده]

 
کپی رایت:
آنا بلشیور ملیسیاس
کپی رایت عکس: عکس های فروید - © موزه فروید لندن     عکسهای کاناپه و اتاق مطالعه فروید - © 1976 Thomas Engelman