کمیته IRED (از 6 اوت 2021) 

 
صندلی اوا دی پاپیاسویلی (انجمن روانکاوی آمریکا)
رئیس مشترک اروپا: آرنه جمستد (انجمن روانکاوی سوئد)
رئیس مشترک آمریکای لاتین: فیلیپه مولر (انجمن روانکاوی آرژانتین) 
رئیس مشترک آمریکای شمالی: جوزف فرناندو (انجمن روانکاوی کانادا)
 
مشاور کمیته (اروپا): استفانو بولونینی (انجمن روانکاوی ایتالیا)
مشاور کمیته (آمریکای لاتین): آبل فاینشتاین (انجمن روانکاوی آرژانتین)