پژوهش

کمیته تحقیقاتی متشکل از یک رئیس و چهار رئیس مشترک، یکی از هر منطقه IPA، (که هر یک نایب رئیس سه کمیته فرعی تخصصی هستند) است. این سه کمیته فرعی در حوزه‌های: روش‌شناسی بالینی، روش‌شناسی عمومی و نظریه هستند. رئیس فعلی ما پروفسور دکتر فیل است. سیری اریکا گولستاد با روسای مشترک: دکتر چارلز پی. فیشر، پروفسور دکتر استفان هاو، پروفسور مری هپورث و دانشیار. پروفسور روجریو لرنر. همه رئیس‌ها و رئیس‌های مشترک پژوهشگران فعال بین‌المللی در زمینه‌های تحقیقات روانکاوی هستند.

دستورالعمل تحقیق را بخوانید

بایگانی

حمایت مالی از تحقیقات روانکاوی در سال 1997 توسط رابرت اس. والرشتاین ، رئیس هیئت مشاوره تحقیقات تأسیس شد.