پروژه های خلاقانه در جامعه 

این مجموعه ای از وبینارهای ماهانه است که کار روانکاوان IPA را در جامعه جشن می گیرد. هر وبینار مجموعه‌ای از پروژه‌های مختلف اجتماعی را به نمایش می‌گذارد و کمک ارزشمندی را که روانکاوی در خارج از اتاق مشاوره به جامعه می‌کند، نشان می‌دهد.
پروژه های خلاقانه (فوریه 2021)

در این وبینار ، کاتارین فراست و لورا راوایولی با ویرجینیا اونگار در مورد پروژه های جامعه ای که درگیر آن هستند بحث خواهند کرد.  

تماشای وبینار