خبرنامه الکترونیکی، بولتن الکترونیکی، آرشیو اخبار وب، اخبار IPSO


برای دسترسی به همه بولتن ها و خبرنامه های بایگانی ما ، لطفاً روی پیوندهای زیر کلیک کنید. از سال 2016 ، IPA تنها یک ارتباط الکترونیکی منتشر می کند ، خبرنامه IPA ، که شامل همه اخبار IPA می شود. برای اعضا و غیر اعضا در دسترس است. برای عضویت ، لطفا تماس بگیرید: [ایمیل محافظت شده]   خبرنامه IPA

 
 

آرشیو اخبار

بولتن الکترونیکی و وب رسانه

     


اخبار IPSO