روز مطالعه IPSO - اوکراین

روز مطالعه IPSO - اوکراین
تایید شده

رویداد هیبریدی IPSO - روز مطالعه IPSO اوکراین 

هویت در لبه صلح و جنگ

ما خوشحالیم که از همه اعضای IPA دعوت می کنیم تا با نامزدهای IPA شرکت کنند زیرا امیدواریم که موضوع بسیار انسانی و محرک ممکن است آنها را هم از نظر شخصی و هم از نظر حرفه ای به عنوان پزشکانی که با درد ناشی از تروماهای حاد و مزمن روبرو می شوند مورد توجه قرار دهد.

سخنرانان همه اعضای IPA - از گروه مطالعات اوکراین - و نامزدهای IPA هستند. ترجمه همزمان (اوکراینی به انگلیسی) در دسترس است.

از اینجا ثبت نام کنید
چه زمانی
12/1/2023 - 12/3/2023
جایی که
Uzhhorod Hybrid / حضوری اوکراین