وبینارهای IPA 2024

برای دیدن مجموعه کامل ویدیوهای وبینار که در دسترس داریم، لطفاً اینجا کلیک کنید برای رفتن به حساب YouTube ما.
برای همه وبینارهای آرشیو شده ما (2026 - 2023) به اینجا بروید.


وبینارهای آینده


cmte را کامنت کنید
جنبه های چند فرهنگی روانکاوی
جمعه 23 بهمن
ثبت نام
فرهنگ Cmte
صدای مقاومت در فرهنگ
شنبه 24 
فوریه 
ثبت نام
باشگاه ژورنال
تنها در شلوغی ذهن 
جمعه 8 اسفند
ثبت نام

آرشیو وبینارهای علمی 2024


باشگاه ژورنال آیپا
خشم سیاه: انطباق روانی با آسیب سرکوب
تماشا کردن
پلاریزاسیون سمی
پشت صحنه قطبی شدن سمی: پیامدهای یک جهان تقسیم شده قسمت 2
تماشا کردن

آرشیو وبینارهای سازمانی 2024