محرمانه

La گزارش کمیته محرمانگی IPA در ژانویه 2019 توسط هیئت IPA تأیید شد و به پنج زبان موجود است. برای مطالعه آنلاین آن بر روی یکی از لینک های زیر کلیک کنید: انگلیسی; فرانسوی; آلمانی; اسپانیایی; پرتغالی. برای دانلود فایل پی دی اف در کامپیوتر خود یکی از موارد زیر را انتخاب کنید: PDF انگلیسی; PDF فرانسوی; PDF آلمانی; PDF اسپانیایی; PDF پرتغالی. La گزارش به زبان انگلیسی نوشته شد و سپس ترجمه شد. نسخه انگلیسی قطعی است. 

دو سند مشاوره کوتاه تر نیز موجود است:


برای اطلاعات بیشتر لطفاً صفحه وب کمیته رازداری.