از پنج نمودار تشکیل شده است که منبع دائمی اطلاعات و مطالب مکمل را برای مطالعه زندگی ، کار و جنبش روانکاوی فروید فراهم می کند. تصاویر جالب و خلالهای پوشیده از فروید Folder برای مشاوره یک نگاه تصور شده است.

به زبانهای انگلیسی ، اسپانیایی و پرتغالی موجود است.

برای نسخه چاپی و دیجیتالی پوشه به اینجا بروید:  http://thefreudfolder.com/

پرس و جو
[ایمیل محافظت شده] 
 

کپی رایت:
آنا بلشیور ملیسیاس

کپی رایت عکس: 
عکس های فروید - © موزه فروید لندن     عکسهای کاناپه و اتاق مطالعه فروید - © 1976 Thomas Engelman