2014

 

رابرت اس. والرشتاین  28 ژانویه 1921- 21 دسامبر 2014 

 
یادبود رابرت اس. والرشتاین متن یادبودی که در 11 آوریل 2015 در کالیفرنیا برگزار شد ترحیم توسط رئیس IPA استفانو بولونینی ، و ادای احترام از همکاران در سراسر جهان.  تاریخ شفاهیزندگی و کار رابرت اس. والرشتاین: گفتگوی لوکا دی دوناما می خواهیم از تصورات آمریکایی تشکر کنیم ، انتشارات دانشگاه جان هاپکینز و مرکز روانکاوی سان فرانسیسکو برای کمک به آنها در انتشار مصاحبه با دکتر لوکا دی دونا در کنار دکتر رابرت والرشتاین.